Politika akosti

POLITIKA KVALITY A BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Biogena CB spol. s r. o. je potravinárska spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou. Naša dlhodobá stratégia určuje požiadavky zákazníkovi, vývoj vnútorného a svetového trhu, miera konkurenčného prostredia a schopnosť sa s týmito vplyvmi vyrovnať.

Preto sme spracovali tieto základné body politiky kvality a bezpečnosti:

  1. Zaistiť účinnú komunikáciu so zákazníkmi, zisťovať a dlhodobo plniť ich požiadavky na kvalitný a zdravotne bezpečný produkt alebo službu za prijateľnú cenu tak, aby sme si získali a udržali jeho dôveru.
  2. Uvádzať na trh iba legálne produkty spĺňajúce požiadavky platných legislatívnych predpisov ČR, EU a ďalších cieľových trhov.
  3. Poskytovať ľudské a finančné zdroje pre zabezpečenie trvalého zlepšovania riadenia procesov už implementovaného systému bezpečnosti, ktorý garantuje ekonomickú stabilitu oboch spoločností.
  4. Chceme znižovať produkciu vlastných odpadov a zvyšovať ich ďalšie materiálové či energetické využitie.
  5. Poskytovať nové výrobky a služby v súlade s trendami trhu a požiadavky zákazníka. Byť lídrom v zavádzaní inovovaných výrobkov alebo foriem ich balení.
  6. Vytvárať a udržovať silný vzťah s obchodnými partnermi, rozširovať obchodné aktivity a dodržovať etiku podnikania.
  7. Starostlivo vyberať a hodnotiť dodávateľa surovín, obalových materiálov a služieb, trvať na zaistení a zvyšovaní kvality a bezpečnosti dodávaných vstupných materiálov.
  8. Firemnou kultúrou a priaznivými pracovnými a ekonomickými podmienkami pre všetkých pracovníkov spoločnosti podporiť spolunáležitosť zamestnancov s firmou a jej víziou. Dodržovať etické pravidlá pri riadení pracovníkov, motivovať ich a viesť k zodpovednosti za vykonanú prácu.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú s touto politikou kvality a bezpečnosti oboznámení a uvedomujú si svoju osobnú zodpovednosť pri plnení každodenných pracovných činností.

V Košíkove, dňa 13. 3. 2015

CERTIFIKÁTY

» Politika Kvality a Bezpečnosti (PDF)

» Certifikát IFS (PDF)
» Certifikát spolehlivá firma (PDF)
» Certifikát Český výrobek (PDF)
» Klasa - lipový čaj (PDF)
» Klasa - šípkový čaj (PDF)
» Klasa - mátový čaj (PDF)
» Zlatý klas (JPG)


Informácie o spracovávaní osobních údajov zákazníkov